Оптимизмът продължава да владее европейските борси

Начело на ръстовете бе секторът на застраховането, като само книжата в здравеопазването не можаха да преминат на зелена територия

Оптимизмът продължава да владее европейските борси

Снимка: Getty

Коментари

1